Fehérvárcsurgói Római Katolikus
Egyházközség Honlapja

Templom történet, látogatás

Hírek

TEMPLOM LÁTOGATÁS:

Templom látogatása előre egyeztett időpontban lehetséges:
Időpontegyeztetés: Bernáth Péter +36-20-454-62-12
                             Vessző Jánosné +36-22-426-285

Templomkulcs: Bernáth Péter  8052 Fehérvárcsurgó Dózsa Gy. u.35. +36-20-454-62-12
                        Vessző Jánosné  8052 Fehérvárcsurgó Szabadság u. 5. +36-22-426-285

TEMPLOMTÖRTÉNET:

Fehérvárcsurgó már az őskorban is lakott vidék volt és történelme során mindig meghatározó települése volt a környéknek. A település római és népvándorlás kori virágzó kultúrájáról tanúskodnak a régészeti leletek és a krónikák.
A településről az első írásos említés 1536-ból származik, itt terra Chyrgow néven említik a községet. Ekkor már temploma is volt Csurgónak, hiszen Lőrinc pap 40 kisdénárt fizetett a pápai udvar fenntartására. A templom oltárköve eredetileg Szent Modestus, Honestus és Deodatus ereklyéit foglalta magában.

Egyházmegye

Templom történet, látogatás

Ajánlott oldalak

Egyházközség története

Ügyintézés

Plébánia Hivatal; Plébános

Keresztelés; Elsőáldozás

Hitoktatás

Bérmálkozás; Házasságkötés

Bibliacsoport

Stóladíjak

Képviselőtestület

Temetési szertartás

Képviselőtestületi ülések

Temető

Dokumentumok

Egyházközségi hozzájárulás

Karitász csoport

Pályázatok

Hittanos játszóház

Képek

 

Templomunkat fennállása alatt többször átépítik. Az 1763-as canonica visitatió már egyértelművé teszi, hogy a templom védőszentje Alexandriai Szent Katalin, Hochburg Katalin grófnő iránti tiszteletből, akinek segítségével visszakapta a templomot a katolikus közösség a protestánsoktól.
Az oltárképen a Szűzanya és a kis Jézus látható illetve Alexandriai Szent Katalin. A gyermek Jézus gyűrűt húz Katalin ujjára. Ezt a jelenetet álmában látta és ettől fogva, hogy a kis Jézus eljegyezte őt, teljesen elkötelezett keresztény lett, oly annyira, hogy semmilyen módon nem lehetett Őt hitéből eltéríteni. Végül vértanúhalált halt. Először kerékbe akarták törni, de a kerék szétesett, végül lefejezték. Itt is többszöri próbálkozás kellett ahhoz, hogy ez sikerüljön.
Templomunk legértékesebb műalkotása, Amerigo Tot „Csurgói Madonnája”.
Amerigo Tot (Tóth Imre) Fehérvárcsurgón született 1909. szeptember 27-én. Édesapja Tóth Imre fővárosi rendőr (1912-től). Már gyermekkorában különös vonzalom fűzte a különleges kövekhez. A szájhagyomány szerint, amikor gyerekként egyszer itt volt Fehérvárcsurgón és talált egy különleges formájú követ azt nézegetve határozta el, hogy művész lesz.
Tanult a Magyar Iparművészeti Főiskolán (1926-28), majd a dessaui Banhausban és Párizsban is megfordult. Végül Rómában telepedik le és itt lesz világszerte ismert művésszé.
Pablo Picasso nyilatkozta róla: „Ha a mindenható egyszer szobrásszá változtatna, szeretném azt az erőt, ami Amerigo Tot hüvelykujjában van.”
A Csurgói Madonnát 1969-ben hozta Fehérvárcsurgóra, előtte Tihanyban volt kiállítva, ahol a kortárs művészek közül többen megkérdezték tőle: „Hogy tudtad ezt megalkotni?” Ő ezt válaszolta: „Minden tudásomat beleadtam, ebbe a művembe.” A Csurgói Madonna megalkotásakor modellként saját édesanyját „alkalmazta”, a gyermek Jézust pedig önmagáról formázta.
Különös a szobor ábrázolás módja, a Szűzanya fél térdre ereszkedve bal kezével magához szorítva gyermekét védi, óvja, szinte soha nem akarná elengedni magától. A jobb kéz helyzete azonban mégis arra utal, hogy indítja az élet küldetésére gyermekét.Rendkívülien szépen, aprólékosan kidolgozott a műalkotás. Az öntés technikáját szekértő művészek a mai napig szinte értetlenül nézik.
Igen szépek a falon látható stációképek, melyeket Kopp Judit fűvárosi szobrászművésznő készített. Különlegessége az, hogy a hagyományos 14 stáció után méretében négyszeres nagyságban a feltámadást ábrázoló 15. stáció látható. Itt a művésznő azt kívánja kihangsúlyozni, hogy Jézus életében, de a mi életünkben is a sok szenvedés, nehézség, betegség, sőt a halál után a lényeg, hogy feltámadunk.
Figyelemre méltó műalkotás a szembe miséző oltáron látható dombormű, amely az Emmauszi jelenetet ábrázolja. Erre utal a dombormű alján olvasható tőmondat: „Felismerték Őt”.
A történet azzal kezdődik, hogy amikor Jézus keresztre feszítését és halálát követően a két emmauszi tanítvány hazafelé tartanak Jeruzsálemből, útközben melléjük szegődik egy ismeretlen, aki az írásokból levezetve magyarázza a történteket. Mikor beérnek Emmauszba, a tanítványok marasztalják az idegent, hogy vacsorázzon velük és aludjon náluk, úgyis beesteledett. Amikor vacsora közben az ismeretlen megtöri a kenyeret, megnyílik a szemük és felismerik a feltámadt Jézust.
Különleges látványossága templomunknak a valamikor Fehérvárcsurgón tanító Fáncsik Zoltánné közelmúltbeli ajándéka a Szűzanyát és gyermekét ábrázoló lobogó, amelynek különlegességét az adja, hogy szövőszéken készítette. Ezt a technikát csak ketten alkalmazzák hazánkban.
Ha Fehérvárcsurgón vagyunk, meg kell említeni a templom alatti téren látható Béke Királynéja szobrot, melyet 1943. szeptember 12-én állítottak hálából a menekült lengyel katonák a magyaroknak.