Fehérvárcsurgói Római Katolikus
Egyházközség Honlapja

Temetési szertartás

Hírek

TEMETÉSI SZERTARTÁS:

Temetési szertartást a hozzátartozók a Fehérvárcsurgói Plébánia elhunyt híve számára kérhetnek. A temetési ügyintézéshez szükségesek az elhunyt adatai (neve, vallása, foglalkozása, házastársa neve, születési helye és ideje, lakcíme, elhalálozás helye és ideje).

Temetési szertartás kérése esetén először sírhelymegváltás és temetőpénztár ügyében meg kell keresni Kecskés Máriát (Fehérvárcsurgó, Rákóczi u. 10, telefon 06-22-426-275). A sírhely kiválasztása után meg kell fizetni a sírhely megváltás díját, amelynek összege a Dokumentumok menüpont alatt található táblázatokból (Temetőszabályzat 8. és 9. számú melléklete) meghatározható.

Amennyiben az elhunyt nem volt egyházfenntartó, temetőgondozási hozzájárulást kell fizetni a sír-, urna- vagy sírbolthely árán felül. Temetőgondozási díj: 30.000,- Ft.
Megjegyzés: Egyházfenntartónak kell tekinteni azt az elhunytat, aki 10 éves folyamatos fenntartói járulék fizetésével rendelkezik. Egyházfenntartónak kell tekinteni azon elhunyt személyt is, akinél igazolást hoznak, hogy más székhelyű vagy más történelmi egyházban egyházfenntartó volt.

Egyházmegye

Templom történet, látogatás

Ajánlott oldalak

Egyházközség története

Ügyintézés

Plébánia Hivatal; Plébános

Keresztelés; Elsőáldozás

Hitoktatás

Bérmálkozás; Házasságkötés

Bibliacsoport

Stóladíjak

Képviselőtestület

Temetési szertartás

Képviselőtestületi ülések

Temető

Dokumentumok

Egyházközségi hozzájárulás

Karitász csoport

Pályázatok

Hittanos játszóház

Képek