Fehérvárcsurgói Római Katolikus
Egyházközség Honlapja

Keresztelés

Hírek

 

Ki kérheti a keresztelést? A szülõk kötelesek gondoskodni arról, hogy gyermekük részesüljön a keresztségben, ezért a születés után mielõbb forduljanak a plébánoshoz. Mindkét, de legalább az egyik szülõnek kell kérnie a gyermek számára a keresztséget. A szülõk a keresztség kérésekor vállalják, hogy gyermekük vallásos nevelésérõl gondoskodni fognak. A 7. életévüket betöltött gyermekek és felnõttek maguk is kérhetik a keresztséget, ha vállalják a megfelelõ felkészülést. Templomunkban a Fehérvárcsurgói Plébániához tartozó településeken állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezõ szülõk gyermekeit kereszteljük meg. Más plébániához tartozó szülõk kérjenek igazolást saját plébánosuktól, amelyben õ hozzájárul a Fehérvárcsurgón történõ kereszteléshez.

 Ki lehet keresztszülõ? A keresztszülõ kötelessége azon fáradozni, hogy a megkeresztelt a keresztségnek megfelelõ keresztény életet éljen. A keresztszülõ feladata, hogy segítse a szülõket gyermekük vallásos nevelésében. A keresztelendõnek csak egy keresztapja, vagy egy keresztanyja, vagy egy keresztapja és egy keresztanyja lehet. Keresztszülõ csak 16. életévét betöltött, katolikus, megbérmált, az oltáriszentséget már magához vett személy lehet, aki a keresztény hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él. Más plébániához tartozó személy kérjen saját plébániáján igazolást, hogy keresztszülõ lehet.
 
A keresztelés helye és ideje. Plébániánkon keresztelés elõre egyeztetett idõpontban történik.

 A kereszetléshez szükséges dokumentumok: 

  • Ha a keresztelendõ nem a fehérvárcsurgói Plébánia területén lakik, kérjük a lakóhely szerinti illetékes plébánia meghatalmazását arra vonatkozóan, hogy a keresztelés plébániánkon történhet.

  • Ha a keresztszülõ nem a fehérvárcsurgói Plébániához tartozik, kérjük a lakóhely szerinti illetékes plébánia engedélyét a keresztszülõi tisztség vállalásához.

  • Ha a keresztszülõ a fehérvárcsurgói Plébánia területén lakik, de nem itt vette fel a keresztség szentségét, kérjük a keresztelés helye szerinti illetékes plébániától a keresztlevél kikérését.

A keresztelés szertartásának természetesen anyagi vonzata nincs.

Egyházmegye

Templom történet, látogatás

Ajánlott oldalak

Egyházközség története

Ügyintézés

Plébánia Hivatal; Plébános

Keresztelés; Elsőáldozás

Hitoktatás

Bérmálkozás; Házasságkötés

Bibliacsoport

Stóladíjak

Képviselőtestület

Temetési szertartás

Képviselőtestületi ülések

Temető

Dokumentumok

Egyházfenntartói  hozzájárulás

Karitász csoport

Pályázatok

Hittanos játszóház

Képek