Fehérvárcsurgói Római Katolikus
Egyházközség Honlapja

Képviselőtestület

Hírek

EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET

Elnök: Mórocz Tamás plébános, helyettes esperes
Elnök helyettes: Horváth József plébános helyettes, érd. esperes püspöki tanácsos
Világi elnök: Rajki Péter
Világi lelkipásztori munkatárs: Bernáth Péter
Egyházközségi karitászvezető: Temesvári Andrea
Bibliacsoport vezető: Stumpf Melinda
Temetőpénztár: Kecskés Mária
Kántor: Lakiné Pap Margit

Tagok:

1. Dr. Balázsik Istvánné

7.  Menyhárdt Sándorné

2. Dr. Bernáth Miklós

8.  Rácz Jánosné

3. Bernáth Péter

9. Rajki Péter

4. Kecskés Mária

10. Simon Lajosné

5. Laki Mihályné

11. Stumpf Melinda

6. Lakiné Pap Margit

A testület tagjainak megbízatása 2010. szeptembertől 5 évre szól.

Egyházmegye

Templom történet, látogatás

Ajánlott oldalak

Egyházközség története

Ügyintézés

Plébánia Hivatal; Plébános

Keresztelés; Elsőáldozás

Hitoktatás

Bérmálkozás; Házasságkötés

Bibliacsoport

Stóladíjak

Képviselőtestület

Temetési szertartás

Képviselőtestületi ülések

Temető

Dokumentumok

Egyházközségi hozzájárulás

Karitász csoport

Pályázatok

Hittanos játszóház

Képek