Fehérvárcsurgói Római Katolikus
Egyházközség Honlapja

Karitász csoport

Hírek

A Karitász Csoport munkatársai

  Temesvári Andrea egyházközségi karitászvezető
  Kecskés Mária
  Kovács Mária
  Lakiné Papp Margit
  Simon Lajosné

„A szeretet az én vallásom
A jótétel az imádságom
Ha mikor egy csöpp jót tettem,
Ünnep van aznap a szívemben.” (Szabolcska M.)

Egyházmegyei Karitász Fehérvárcsurgói Csoportja

 A helyi Karitász csoport 2007. márciusában alakult, a Püspök atya kérésére, mely szerint szeretné, ha minden egyházközségben működne helyi Karitász csoport. Az Ő ösztönzésére hoztuk létre a csoportot 6 fővel és azóta működünk szerény kereteink között.
Feladatunk a környezetünkben élő, segítségre szoruló, lelki és anyagi szükséget szenvedő emberek megkeresése. Idősek, különösen egyedülállók segítése. Családgondozás, elsősorban hátrányos helyzetű, egyedülálló szülő több gyerekkel, fogyatékos gyermeket nevelő családok támogatása.
Munkánk az egész községet érinti, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül.
Részt veszünk az EU élelmiszersegély programban. Ennek keretében évente két alkalommal kapunk tartósélelmiszert, melyet a községben osztunk szét.
Az elmúlt évben csatlakoztunk a nagybőjti tartósélelmiszer gyűjtéshez is, amit templomunkban gyűjtöttünk és 15 családot tudtunk vele segíteni. Minden évben Húsvét ünnepén szentelt kalácsot osztunk a híveknek a templomban.
Megszervezzük évente július végén az idősek napját, szentmisével és szerény vendéglátással. Ez egyben lelki feltöltődés és kikapcsolódás is a hétköznapi gondokból.
Novemberben Szent Erzsébet ünnepén a templomban Erzsébet kenyeret osztunk, melyet előzőleg a szentmisében megáld az atya.
Adventi időben vasárnapokon „Szeretetasztalt” helyezünk el a templomban. Itt az általunk készített kézimunkákból lehet vásárolni. A befolyt pénzből karácsonyi csomagokat készítünk és megajándékozzuk vele idős, egyedülálló testvéreinket.
Költségeinket az Erzsébet napi templomi gyűjtésből fedezzük, melynek 40%-a a helyi Karitász csoportnál marad. Ez kb. 10-12000 Ft. Az idősek napjának megszervezéséhez az egyházközségtől kapunk anyagi segítséget.
Munkatársaimmal és néhány lelkes segítő részvételével felvállaltuk a templom rendszeres takarítását és díszítését.
Várjuk csoportunkba önzetlen, áldozatkész egyének jelentkezését, különösképpen az ifjúság soraiból, akik segítségünkre lennének. Egy-egy élelmiszerosztás alkalmával 4-600 kg áru mozgatása, szállítása fizikailag sem könnyű feladat.

 

Egyházmegye

Templom történet, látogatás

Ajánlott oldalak

Egyházközség története

Ügyintézés

Plébánia Hivatal; Plébános

Keresztelés; Elsőáldozás

Hitoktatás

Bérmálkozás; Házasságkötés

Bibliacsoport

Stóladíjak

Képviselőtestület

Temetési szertartás

Képviselőtestületi ülések

Temető

Dokumentumok

Egyházközségi hozzájárulás

Karitász csoport

Pályázatok

Hittanos játszóház

Képek