Fehérvárcsurgói Római Katolikus
Egyházközség Honlapja

Házasságkötés

Hírek


Házasságkötés

Azok a jegyesek, akik házasságot kívánnak kötni, szándékukat mielőbb, de legkésőbb a tervezett esküvő időpontját megelőzően 6 hónappal jelezzék a plébánosnak. Amennyiben valamelyik jegyes nem Fehérvárcsurgón volt megkeresztelve, keresztelési helyének plébániájáról hozzon 3 hónapnál nem régebbi keresztlevelet és elbocsátót a lakóhely szerint illetékes plébánostól.

A házasságkötés feltétele, hogy legalább a házasulandók egyike katolikus legyen, mindketten örök hűséget fogadva kívánják elkötelezni magukat egymásnak, nem zárják ki a gyermekáldást, és nem kötöttek korábban érvényes házasságot senkivel.
Ökumenikus esketés. Ha a felek egyike katolikus, a másik pedig nem katolikus, lehetőség van arra, hogy a házasságkötésnél mindkét felekezet lelkésze jelen legyen akár katolikus templomban, akár nem katolikus templomban történik a szertartás. Ha az esketés nem katolikus templomban, de katolikus pap jelenlétében történik, a házasság érvényességéhez szükséges a megyéspüspök engedélye, amelynek beszerzéséről a plébános gondoskodik.

Katolikus és meg nem keresztelt személy házasságkötése.
Ha a felek egyike katolikus, a másik pedig nincs megkeresztelve, a házasság érvényességéhez szükséges a megyéspüspök engedélye, amelynek beszerzéséről a plébános gondoskodik.
Házasságrendezés. Szeretettel ajánljuk fel segítségünket azon katolikus személyek felé, akik csupán polgári házasságban vagy élettársi kapcsolatban élnek, hogy kapcsolatukat rendezzék és egyházilag érvényes házasságban éljenek. A házasságrendezés történhet csupán adminisztratív úton (azaz templomi szertartás nélkül) vagy egyszerű templomi szertartás keretében
 

Egyházmegye

Templom történet, látogatás

Ajánlott oldalak

Egyházközség története

Ügyintézés

Plébánia Hivatal; Plébános

Keresztelés; Elsőáldozás

Hitoktatás

Bérmálkozás; Házasságkötés

Bibliacsoport

Stóladíjak

Képviselőtestület

Temetési szertartás

Képviselőtestületi ülések

Temető

Dokumentumok

Egyházfenntartói  hozzájárulás

Karitász csoport

Pályázatok

Hittanos játszóház

Képek