Fehérvárcsurgói Római Katolikus
Egyházközség Honlapja

Bibliacsoport

Hírek


Az egyházközségi plébánián a helyi vallásos fiatalok összetartására 2009. végén kezdte meg működését az egyházközség ifjúsági tagozata, tagjai többségében diplomás fiatalok, számuk jelenleg 15 fő. A taglétszám a 7 fővel történt megalakulás óta folyamatosan emelkedik. A tagozat kéthetente szervez a fiatalok számára csoportfoglalkozásokat, melyek célja hitéleti kérdések, illetve az aktuális társadalmi problémáknak vallásos megközelítésen alapuló feldolgozása.

A csoport az önszerveződés alapján létrejött fiatal közösség sikerén felbuzdulva 2010. nyarán kezdte meg az óvodás – kisiskolás korú gyermekek összefogására irányuló tevékenységét, melynek célja a gyermekek számára havi rendszerességgel olyan szabadidős foglalkozások szervezése – hasonlóan az ifjúsági foglalkozásokhoz – ahol játékosan tudják a gyermekek elsajátítani a keresztény értékeken alapuló alapvető viselkedési normákat, a társadalmi életben felmerülő problémákkal kapcsolatban tanúsítandó helyes magatartásformákat. A plébánián tartott foglalkozásokon mintegy 12 – 15 gyermek szokott rendszerint részt venni, elsősorban katolikus vallásúak, de felekezeti hovatartozástól függetlenül azon bárki részt vehet. A foglalkozásokon a felügyeletet az ifjúsági tagozat fiatal pedagógus tagjai biztosítják, és havi egy alkalommal, szombaton délelőtt 3 - 4 óra időtartamban kerülnek lebonyolításra, ahol a gyermekeknek tízórait, gyümölcsöt biztosítunk. A foglalkozáson való részvétel valamennyi a korcsoportba tartozó gyermek számára nyitott, és teljes egészében ingyenes.
 

Egyházmegye

Templom történet, látogatás

Ajánlott oldalak

Egyházközség története

Ügyintézés

Plébánia Hivatal, Plébános

Keresztelés; Elsőáldozás

Hitoktatás

Bérmálkozás; Házasságkötés

Bibliacsoport

Stóladíjak

Képviselőtestület

Temetési szertartás

Képviselőtestületi ülések

Temető

Dokumentumok

Egyházfenntartói  hozzájárulás

Karitász csoport

Pályázatok

Hittanos játszóház

Képek